thầy cô

Thầy DƯƠNG ĐỆ

 

Ảnh chụp tháng 4-2010

 

- Sinh ngày:  15-6

- Hiện sống tại: New York, USA.

- e-mail: cdduong50@yahoo.com

- điện thoại:  USA (212) 676-2698 (sở làm), (917) 992-2329 (cell)

- Công việc hiện nay: Phó giám đốc Cục Bô lão TP. New York.

- Dạy học tại trường từ: 1970-1973, day Qouc Van va Triet cac lop de Tu, Tam, Nhi, va Nhat

- Môn dạy: Quốc văn và Triết các lớp từ đệ Tứ đến đệ Nhất. Giám học

- Ghi chú:

A. TRONG NUOC:
1) 1973-1975: Thuyen chuyen ve Saigon day Quoc Van TH de II cap tai truong trung hoc cong lap Phu Lam; day Quoc Van TH de II cap tai cac truong tu thuc Trung Chanh, Sait John, Linh Nam; va dong thoi lam Giang vien tai truong Sinh Ngu Dai Hoc Su Pham, sau khi dau bang Cao Hoc uu hang (1973) tai Dai Hoc Van Khoa Saigon
2) 1978-1981: Hop Dong day Van cap 3 tai truong trung hoc Mac Dinh Chi, TP Ho Chi Minh
B. NGOAI NUOC:
I.- Viec lam va viec hoc:
1) Lam thu ky va day Ke Toan tai truong huan nghe Manpower Project o Thanh pho New York (1984)
2) Day Ke Toan va Vi Tinh tai truong tren, dong thoi di hoc Computer Science tai truong Dai Hoc Hunter, New York va dau bang Cu Nhan (1985-1989)
3) Lam Chu Nhiem tai truong tren dac trach soan thao ke hoach phat trien cac chuong trinh huan nghe, cong tac hanh chanh, hoi hop voi nhan vien va gioi chuc co quan ben ngoai, du tinh quyet toan kinh phi, va tuyen dung nhan vien (1989-2002)
4) Duoc hoc bong cua New York University (NYU) de theo hoc bang Master of Social Work va duoc cap bang MSW (1998-2000)
5) Chuyen qua lam chu nhiem cho New York Association For New Americans chuyen trach huan nghe va ke hoach voi cong viec tuong tu nhu dieu (3) tren (2002-2008)
6) Duoc uy nhiem lam Pho Giam Doc cho cuc Bo Lao TP New York, dac trach trong coi cong tac thien nguyen cho bo lao trong thanh pho (2008 den nay)
II.- Cong tac thien nguyen xa hoi trong cac cong dong Viet, Hoa, va My tu nam 1989 den nay:
1) Cong tac van hoa giao duc:
a) Viet bai cho cac bao Viet va Hoa o My, sang lap va lam chu nhiem nguyet san Dong Tam (Viet) va dong sang lap tuan san Dong Tay (Hoa); dich hai cuon tieu thuyen chu Han sang tieng Viet
b) Sang lap hoac cung sang lap:
1) Lop day Viet ngu mien phi (1991-1993)
2) Lop day Hoa ngu co thau hoc phi (1992 den nay)
3) Truong day song ngu Anh va Han, Shuang Wen School, sau nay tro thanh truong PS 184M (cung 5 vi khac sang lap, tu 1997 den nay)
c) Lam co van cho Cuc Truong Giao Duc ve van de giao duc cho hoc sinh A Chau trong thanh pho New York
2) Hoat dong xa hoi:
a) Hoi Kinh Lao Viet Mien Lao (sang lap va lam chu tich 8 nam)
b) Cong Dong Viet Nam vung New York va phu can (dong sang lap va lam chu tich 6 nam)
c) Hoi Tuong Te Viet Mien Lao (chu tich tu 2003 den nay)
d) Co van cho:
- Dan bieu Quoc Hoi Hoa Ky Gary L. Ackerman, hai vi Thi Truong New York Giuliani va Bloomberg, cac Cuc Truong Giao Duc, Bo Lao, va Canh Sat ve cac van de A chau
- Cac doan the cong dong, di dan, phuc vu van hoa xa hoi, giao duc, chuong trinh tuong tro, hoi cuu hoc sinh
3) Duoc moi di noi chuyen cho nguoi My va cac gioi chuc biet them ve cong dong Viet Nam, A chau hoac cac van de chuyen nghiep:
a) The Southeast Asian Community in New York Rebuilding Shattered Lives, to chuc boi bo Tu Phap Hoa Ky
b) What can Vietnamese Community do to help in this great city? To chuc boi Schiller Institute
c) Building a Community Center in New York City, to chuc boi dai hoi Cong Dong Vietnam toan Hoa Ky
d) The Vietnamese American Community, to chuc boi Giao Su Molly Gorlly cho Sinh Vien Cao Hoc Bao Chi cua Dai Hoc Columbia University
e) Making a Difference in the Lives of New York’s Inner City Students, to chuc boi Directions For Our Youth
f) New Immigrants and Vocational Training, to chuc boi nha tho Boon Church
 

 

 Bức e-mail đầu tiên thầy Dương Đệ gửi cho THKT (22-5-2010)

 

 

 

Thầy Dương Đệ nhận Giải thưởng The Isaac Liberman Public Service Awards 2010

 

Ngày 15-12-2010, thầy Dương Đệ đã vinh dự nhận được giải thưởng The Isaac Liberman Public Service Awards 2010. Đây là giải thưởng hàng năm (bắt đầu từ năm 1958) của tổ chức The Hundred Year Association nhằm ghi nhận và tôn vinh các doang ngiệp và cá nhân có nhiều cống hiến cho thành phố New York.

Ngày 28-12-2010, Gia đình THKT nhận được ảnh buổi lễ được thầy Dương Đệ gửi qua bưu điện từ New York ngày 20-12-2010.

 

 

Thủ bút của thầy Dương Đệ chú thích cho tấm ảnh trên.

 

Thầy Dương Đệ (đứng thứ 4 từ phải qua).

 

Thông báo về buổi lễ trao giải thưởng được post trên trang Web của tổ chức The Hundred Year Association.

 

 

 

 

Tháng 4-2010, trong chuyến thăm Washington, qua  địa chỉ do Web THKT cung cấp, cô Lý Thị Kim Oanh đã đến thăm thầy Dương Đệ, Giám học THKT, đang sống tại New York. Đây là cuộc tái ngộ sau gần 40 năm bặt tin nhau.

 

Từ phải: Thầy Dương Đệ, cô Lý Thị Kim Oanh, và phu nhân thầy Dương Đệ.

 

Thầy Dương Đệ và cô Lý Thị Kim Oanh trên đường phố New York.

 

 

 

 

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA

Từ trái qua: các thầy Trương Văn Bé - Ngô Chí Nhân- Đoàn Văn Nhiêu -Nguyễn Viết Hiển - Nguyễn Văn Thừa - Nguyễn Văn Trọi - Dương Đệ - Tiêu Ngọc Sơn (niên khóa 1973- 1974).

Ảnh do bạn Trần Văn Kiêm Tài cung cấp ngày 4-5-2010

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage