thầy cô

Cô TẠ THỊ KIÊM HƯỜNG

   
 

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: Chicago (Mỹ)

- e-mail: [email protected]

- điện thoại:

- Công việc hiện nay:

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA

Từ trái qua: thầy Nguyễn Văn Hòa, thầy Nguyễn Hữu Thành, thầy Rí, cô Huỳnh Anh, cô Xum, cô Tạ Thị Kiêm Hường, cô Lã, cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, thầy Trần Văn Thới.

Ảnh do cô Hoàng Thị Cẩm Thạch cung cấp ngày 17-4-2010

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage