vườn thơ thkt

 

 

 

 

 

 

 


Ngày cuối năm

 

ngày cuối năm
buồn tình
ta uống rượu
một vài ly
tính sổ
chuyện buồn vui
những kỷ niệm
thuở nào
như ngắn ngủi
đã tàn phai
năm tháng
ngậm ngùi thôi
kiếp nhân sinh
phù du
qua cũng vội
dòng thời gian
tiếp nối
bể trầm luân
từ tâm khảm
bâng khuâng
niềm vô vọng
ngày cuối năm
nghe lạnh
buốt chiều đông
dăm ly rượu
thong dong
tình tự cũ
chiều trôi lăn
chìm khuất
bóng sương mù…

nh.seattle

(Seattle, Washington 31-12-2010)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage