vườn thơ thkt

 

 

 

 

 

 

 


Cuối năm

Cuối năm phố xá bỗng đông
Sao ta lại thấy trống không trong lòng
Người nay má đỏ môi hồng
Người xưa còn đọng vết son mơ hồ
Đôi khi cũng thử đợi chờ
Đêm về trăn trở bến bờ là đâu...
Tú Uyên còn có Bích Câu
Ta như Phạm Lãi biệt sầu Tây Thi
Nhiều phen kẻ ở người đi
Cát thành sỏi đá chớ gì con tim
Ta giờ rời rã cánh chim
Vẫn nghe lỗi một nhịp tim nhớ người…

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(TP.HCM 25-12-2010)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage