vườn thơ thkt

 

 

 

 

 

 

 

Yêu

Tình yêu là cái chi chi
Ta ngồi nó quạu, ta đi nó buồn
Tình yêu như con chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Tình yêu như trái bóng bay
Làm căng nó nổ, nương tay nó lừng

 


Khi yêu chớ có lừng khừng
Cự li khít rịt phải xung phong liền
Khi yêu mà quá sá hiền
Thà rằng quảy bị cửa thiền ẩn tu

 


Tình yêu như một đồng xu
Mặt trên láng cóng, mặt xù xì ghê
Yêu nhau phải biết lắng nghe
Cười vui thì tốt, cười chê thì đừng

 


Yêu nhau mặn muối cay gừng
Xìu xìu ển ển thì đừng có yêu!
 

 

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(TP.HCM, 12-03-2010)

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage