du lịch "quá giang"

 

 

 

 

 

 

Saigon đêm mừng Năm mới 2012

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Nhà thờ Đức Bà.

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Nhà hát thành phố.

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Khu vực đường Đồng Khởi.

 

Khu vực đường Nguyễn Huệ, trung tâm của lễ hội mừng năm mới 2012.

 

Khu vực đường Nguyễn Huệ, trung tâm của lễ hội mừng năm mới 2012.

 

Khu vực đường Nguyễn Huệ, trung tâm của lễ hội mừng năm mới 2012.

 

Khu vực đường Nguyễn Huệ, trung tâm của lễ hội mừng năm mới 2012.

 

Khách sạn Rex.

 

Khu vực đường Lê Lợi.

 

Khu vực đường Lê Lợi.

 

Chợ Bến Thành.

 

Khu Công trường Qúch Thị Trang với tượng Trần Nguyên Hãn (trước chợ Bến Thành).

Bến tàu du lịch ở Bến Bạch Đằng.

 

Tàu du lịch trên sông Saigon.

 

Khách sạn Majestic.

 

 

Khu vực đường Nguyễn Huệ, trung tâm của lễ hội mừng năm mới 2012.

 

Khu vực đường Lê Lợi.

 

Khu mua sắm Saigon Center trên đường Lê Lợi.

 

TRẦN NGỌC BÁCH

(TP.HCM 1-1-2012)

 

 


Copyright © 2010 - 2011 Trung hoc Kien Tuong Homepage