học trò

TRƯƠNG VĂN XÁ

 

- Sinh ngày: 1-1-1957

- Địa chỉ hiện nay: Thị trấn Mộc Hóa

- Điện thoại:

- e-mail:

- Công việc hiện nay:

- Học tại trường từ: 1970

- Lớp:

- Ghi chú:

 

 
   

Bạn Trương Văn Xá, Chủ tịch Hội Phụ huynh học sinh THCS Mộc Hóa, nhận 1.000 cuốn tập do cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, đại diện Gia đình THKT, trao tặng trong cuộc Họp mặt THKT 26-6-2010 tại Mộc Hóa.

 

 

 

 


Copyright © 2010 - 2011 Trung hoc Kien Tuong Homepage