Một góc đời thường

 

 

Thầy Đoàn Văn Nhiêu làm vườn (13-2-2011)

 

Giải mã Hầm Nắng của Nguyễn Thị Vân Hồng (8-11-2010)

 

Đỗ Nguyễn Gia trang tháng 9-2010 (24-9-2010)

 

Công việc thầy thuốc của bạn Võ Tấn Tràng (22-5-2010)

 

Bạn Trần Thị Hên ở cửa hàng nông ngu cơ (19-5-2010)

 

Nghề làm nail của bạn Võ Hữu Giảng (15-5-2010)

 

Thầy Võ Xuân Sơn đi khám sức khỏe (16-4-2010)

 

Một ngày như mọi ngày của bạn Dương Tấn Lương (15-4-2010)

 

Bữa trưa ở nhà thầy Bùi Trung Tính (13-4-2010)

 

Lớp học tư gia của thầy Bùi Trung Tính (12-4-2010)

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 - 2011 Trung hoc Kien Tuong Homepage