Tag Archives: Đổi lời bài hát

Đổi lời bài hát

Không lẽ trách nhạc sĩ sao nỡ đặt lời bài hát bị cho là “nhạy cảm”, để rồi ca sĩ muốn hát có khi phải đổi lại lời mà chịu gánh gạch đá. Nhưng thực tế, nhạc sĩ đặt lời bài hát cốt để thể hiện tâm trạng, cảm xúc của mình hay của đối tượng mà mình muốn viết. (Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)   Vì thế, giải pháp tốt cho tất cả là ca sĩ nên từ chối hát…