Thầy Cô

Danh sách Thầy Cô THKT

(Trong ngoặc đơn là ngày sinh nhật) Cô NGUYỄN THỊ BA Thầy TRẦN BA Thầy ĐINH QUÝ BẢN Cô ĐỖ THỊ BẢY (12-3) Thầy TRƯƠNG VĂN BÉ  (10-2) Cô HUỲNH TRUNG DUNG  (1-2) Thầy NGUYỄN QUỐC DŨNG Thầy NGÔ ĐA Thầy DƯƠNG ĐỆ  (15-6) Thầy TRẦN HỮU ĐỨC Thầy NGUYỄN VĂN HAI Thầy DƯƠNG TẤN HẢI  (30-1) Thầy HÀ NGÔN HẠNH Thầy NGUYỄN HỮU HỆ Thầy NGUYỄN TRỌNG HÒA  (1-1) Thầy NGUYỄN VĂN HÒA (10-3-1950) Thầy VÕ QUỐC HÙNG Cô…