Giai phẩm Trung học Kiến Tường Xuân Nhâm Tý 1972

Nếu muốn đọc cỡ lớn hơn, xin vui lòng nhấn (click) lên ảnh để mở lớn.

Đây là bản dành cho quý Thầy Cô và các bạn nào không thể tải về máy mình và muốn đọc ngay trên trang web. Nếu muốn đọc dần và có thể tải (download) về máy của mình, xin mời quý Thầy Cô và các bạn tảu từ đường link này ạ. Xin thượng hưởng. Link download.