Tag Archives: International Men’s Day (IMD)

19-11-2022, đàn ông và cái… toilet

A Phủ phải đợi sau một ngày mới ổn định tâm sinh lý đặng mà thỏ thẻ cùng mấy Mị bốn phương tám hướng. Ngày 19-11 hàng năm là Ngày Quốc tế Đàn ông – International Men’s Day (IMD). Ngày 19-11 hàng năm là Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới – World Toilet Day (WTD). Ngày Quốc tế Đàn ông được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 7-2-1992, một năm sau ngày dự án International Men’s Day được phát…