VIDEO MỚI!

VIDEO MỚI! Thăm gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến tại Massachusetts (27-5-2013) Thăm mẹ anh Nguyễn Văn Nghĩa tại Massachusetts(29-5-2013)

Gia đình THKT tại Hoa Kỳ: họp mặt lần thứ nhất tại Wichita 1 June 2013

Phần 1     |     Phần 2     |     Phần 3

Học trò THKT tại nhà thầy Mai Văn Nhãn (Texas) 3-6-2013

Gia đình THKT ở Hoa Kỳ: trước giờ họp mặt lần thứ nhất 6-2013 (Wichita 1-6-2013)

Gia đình THKT: thầy Mai Văn Nhãn (Dallas 4-6-2013)

Ban hợp ca Gia đình THKT ở Hoa Kỳ (Wichita 1-6-2013)

Thầy Nguyễn Hữu Thành (Colorado) trước cuộc họp mặt Gia đình THKT ở Hoa Kỳ 1-6-2013 (Colorado 31-5-2013)

Gia đình THKT “sinh nhật nhớ nhau” mừng thầy Nguyễn Văn Hòa 63 tuổi (Saigon 10-3-2013)

Gia đình THKT “ăn sáng nhớ nhau” với thầy cô Phạm Doanh Môn (Saigon 2-3-2013)

Ngày họp mặt THKT Tết Quý Tị 2013 (Mộc Hóa 14-2-2013)