Danh sách Thầy Cô THKT

thkt-welcome

(Trong ngoặc đơn là ngày sinh nhật)

Cô NGUYỄN THỊ BA

Thầy TRẦN BA

Thầy ĐINH QUÝ BẢN

Cô ĐỖ THỊ BẢY (12-3)

Thầy TRƯƠNG VĂN BÉ  (10-2)

Cô HUỲNH TRUNG DUNG  (1-2)

Thầy NGUYỄN QUỐC DŨNG

Thầy NGÔ ĐA

Thầy DƯƠNG ĐỆ  (15-6)

Thầy TRẦN HỮU ĐỨC

Thầy NGUYỄN VĂN HAI

Thầy DƯƠNG TẤN HẢI  (30-1)

Thầy HÀ NGÔN HẠNH

Thầy NGUYỄN HỮU HỆ

Thầy NGUYỄN TRỌNG HÒA  (1-1)

Thầy NGUYỄN VĂN HÒA (10-3-1950)

Thầy VÕ QUỐC HÙNG

Cô NGUYỄN THỊ KIM HUỲNH (26-6)

Cô TẠ THỊ KIÊM HƯỜNG

Thầy NGUYỄN XUÂN KỲ  (23-8)

Cô TRẦN THỊ LÀI

Cô HÀ THỊ KIM LAN

Thầy TRỊNH ĐÌNH LOẠT  (1940)

Thầy NGUYỄN VĂN LONG  (6-10)

Thầy PHẠM DOANH MÔN

Cô NGUYỄN THỊ MƯỜI  (5-10)

Thầy MAI VĂN NHÃN  (1-1)

Thầy ĐOÀN VĂN NHIÊU  (1-1)

Cô DƯƠNG NGỌC NHO  (1952)

Thầy LƯU VĂN NHU  (1938)

Thầy NGUYỄN ĐỨC NHUẬN  (16-2)

Cô LÝ THỊ KIM OANH

Thầy CAO THÀNH PHÁT  (1-1)

Thầy LÊ CÔNG PHÚC

Thầy LÊ PHƯỚC

Thầy NGÔ VĂN RÍ  (13-12)

Thầy TIÊU NGỌC SƠN

Thầy VÕ XUÂN SƠN  (26-4)

Cô HOÀNG THỊ CẨM THẠCH

Cô LÊ MỸ THANH  (5-7)

Thầy NGUYỄN HỮU THÀNH  (1950)

Thầy TRẦN CHÍ THÀNH  (1947)

Thầy TRẦN NGỌC THỊNH  (1-8)

Cô HUỲNH KIM THỌ 

Thầy TRẦN VĂN THỚI  (1947)

Cô PHẠM THỊ THU  (1943)

Cô VÕ BÍCH THỦY  (29-10)

Cô NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

Thầy NGUYỄN VĂN THỪA  (8-8)

Thầy NGUYỄN KIM TIỂNG  (1952)

Thầy BÙI TRUNG TÍNH  (26-4)

Thầy NGUYỄN VĂN TO

Thầy NGÔ BẢO TOÀN  (20-8)

Thầy ĐỖ NGỌC TRANG & Cô NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Thầy NGUYỄN VĂN TRẮC  (3-12)

Cô TRẦN THỊ TRỊ  (28-12)

Thầy NGUYỄN VĂN TRỌI  (17-4)

Thầy VÕ CÔNG TRỪ

Thầy NGUYỄN TẤN TRƯỞNG  (2-3)

Cô HUỲNH KIM TÚ  (30-4)

Thầy NGUYỄN THANH TÙNG  (31-1)

NGUYỄN THỊ XINH  (19-8)