Phượng hồng

phuonghong

Phượng hồng

Thơ: Đỗ Trung Quân

Nhạc: Vũ Hoàng

Ca sĩ:

Mùa hè đã chớm về, thân tặng những người đã đi dưới những hàng phượng vĩ một PPS bài hát “Phượng hồng” với những hình ảnh hoa phượng, mái trường, học trò lay động lòng người.

Người tìm chọn và gửi tặng:

Thầy NGUYỄN ĐỨC NHUẬN

(Seattle, Washingtono, USA, 29-4-2012)

Bạn click kép chuột lên tên bài hát, chọn nút Save File khi xuất hiện thông báo. Chọn nơi để lưu file trong máy tính của bạn. Sau khi tải file về xong, bạn chạy file đó để nghe nhạc và xem hình ảnh.

Nếu máy tính có cài Microsoft PowerPoint, bạn có thể chọn Open để thưởng thức tại chỗ.

Đây là dạng file trình diễn PowerPoint có nhạc và hình ảnh.