Pháo Tết xưa

image001

Từ bốn ngàn năm xưa, Tết của ta bao giờ cũng có đốt pháo. Ca dao đã ghi rõ những nét đặc trưng của Tết Việt theo truyền thống:

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, pháo nổ, bánh chưng xanh.

Xin click vào đây để đọc bài.

ĐỖ NGỌC TRANG
(California Tết Ất Mùi 2015)