Ngày Thầy thuốc đâu chỉ dành cho bác sĩ…

150227-thaythuoc

 

Chúc mừng các bạn đang làm trong ngành Y Dược.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) thiệt ra chỉ là một cái cớ để xã hội tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy thuốc, đồng thời cũng để nhắc nhở các thầy thuốc sống sao cho xứng đáng với thiên chức cao quý của mình: cứu nhân độ thế.

Xin click vào đây để đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 27-2-2015)