Thứ Sáu 3-4-2015

 

♥ Kiến Đen: Vào giờ phút này, hai cô SONG KIM của THKT là Hà Thị Kim Lan (Úc) và Lý Thị Kim Oanh (Đức) vừa tới Bờ Đông Hoa Kỳ. Trong ngày 2-4-2015 (giờ Mỹ) cô Kim Lan tới bang Virginia, sau đó cô Kim Oanh tới bang Maryland. Cô Kim Lan sang dự Đại hội Toàn cầu của trường Gia Long. Nhận dịp này, một cuộc hội ngộ của nhóm các anh em Vườn Đào với thầy Dương Đệ 9New York) là Anh Hai sẽ diễn ra lần đầu tiên sau 40 năm xa cách.

Trong thời gian qua, Kiến Ngố – Hạ Anh (Maryland) đã có những liên lạc chặt chẽ với hai cô KIM THKT và con gái cô Kim Lan (New York), các bạn học của hai cô ở Maryland và Virginia. Họ có “âm mưu” gì thì “thiên cơ bất khả lậu”. Wait and see. Trái đất hóa ra tròn quay và gần sịt.

thkt-lythikimoanh-hathikimlanCô Kim Oanh (chụp ở Đức tháng 9-2014) và cô Kim Lan (chụp ở Úc dịp Tết Ất Mùi tháng 2-2015)