Chủ nhật Phục sinh – Chủ nhật Thanh minh

Happy-Easter

 

Bữa nay 5-4-2015 là một ngày Chủ nhật đặc biệt. Ngày Chủ nhật Thiên chúa giáo – Phật giáo đề huề (xin mượn cái cách dùng chữ của phong trào Pháp – Việt đề huề thời Phú Lãng Sa còn phấp phới cờ Tam tài trên cõi Indo-Chinoise). Ngày Chủ nhật hòa đồng tôn giáo (lại nhớ tới cái Tháp Hòa đồng Tôn giáo ở Phú Lâm bên trái là chữ vạn, bên phải là cây thập giá, có từ thập niên 1960 và đã bị dỡ bỏ năm 2009). Bởi lẽ hôm nay vừa là Chủ nhật Phục sinh của người Thiên chúa giáo, vừa là ngày lễ Thanh minh của người Phật giáo, cả hai đều là sự kiện tôn giáo trọng đại có tầm cỡ quốc tế.

Xin click vào đây để đọc bài

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon Phục sinh 2015 và tHANH MINH Ất Mùi, 5-4-2015)