Thứ Năm 9-4-2015

 

Cô Hà Thị Kim Lan (Melbourne, Úc): Rất cảm động khi xem những ảnh này, tiếc rằng thời gian quá ngắn nên anh em chưa hàn huyên đủ, xin hẹn kỳ sau. Cám ơn anh chị Hai Đệ, vợ chồng Út Oanh và các em Hạ Anh, Phước, Phong, Bách . .  đã   tạo cơ hội hiếm có này cho tôi.

150406-thkt-delanoanhhanh-newyork-17_resize

Thầy Dương Đệ, cô Hà Thị Kim Lan, cô Lý Thị Kim Oanh.