Chủ nhật 19-4-2015

 

♥ Kiến Đen: Anh Kiến Già an cái bụng đi. Nghe giang hồ đồn rằng thầy Nguyễn Seattle (thầy Nguyễn Đức Nhuận) và anh Trương Sydney (anh Trương Văn Nghĩa) đã hẹn hò nhau đầu tay đôi giữa “rụ Mỹ” và “bia Úc” trong chuyến anh Nghĩa sang thăm Mỹ sắp tới. Có lẽ anh Nghĩa sẽ cộ theo một cần xé thịt Kangaroo làm mồi nhắm. Anh sẽ không mang theo bò Úc vì sợ thầy Nhuận cũng tung ra bò Mỹ đỡ chưởng. Chỉ có Kangaroo là dân USA dành chịu thúc thủ. Cũng nghe nói anh Nghĩa đã liên lạc được với cô Trần Thị Trị, cũng ở Seattle, để Hội ngộ THKT. Ở Seattle còn có bạn Nguyễn Văn Bắc nữa, không biết bạn ấy có tham gia được không.

Anh Nghĩa qua Mỹ vào tháng 8-2015, hỵ vọng anh sẽ sắp xếp để có thể dự Họp mặt THKT ở Mỹ vào tháng 9-2015 thì đẹp biết chừng nào.


♥ Bạn Trần Ngọc Bách (TP.HCM):  Đã lâu lắm rồi không được đọc thơ của thầy Nguyễn Nh cũng nhớ. Hay là lóng rày ổng tham gia vào hội “Những con chim ẩn mình chờ chết” rồi nếu vậy thì thiện tai, thiện tai