Giải thưởng Microsoft MVP: 9 lần dài 9 năm

150703-microsoft=mvp-php-06_resize

 

Sáng ngày đầu tiên của nửa thứ 2 của năm 2015, trong lúc đang còn chập cheng vì đã tiêu hoang hết 6 tháng nữa trong ngân quỹ thời gian của mình, tôi nhận được e-mail của Tập đoàn Microsoft từ Mỹ gửi sang. Họ chúc mừng và thông báo đã duyệt xét trao tặng Giải thưởng Microsoft MVP (Most Valuable Professional) 2015 cho cái gã giang hồ lãng tử người Việt có tên viết tắt là PHP. Đây là cái gã mà hồi năm 2003 đã khiến hội đồng duyệt xét danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ thông tin của Tạp chí e-CHÍP phải thất kinh mà nhứt trí trao danh hiệu cho gã sau khi gã tuyên bố một câu xanh rờn: “thề hiến thân mình làm viên đá lót đường cho những bà con Việt mới bị sa chân vào Cõi IT”.

Xin mời click vào đây để đọc bài.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 3-7-2015)