Thứ Năm 27-8-2015

 

♥ Thầy Đoàn Văn Nhiêu (Bến Tranh): Nhận được tin buồn em Nguyễn Sinh đã qua đời, thầy Nhiêu chân thành chia buồn cùng em Lê Thị Mảnh và tang quyến. Cầu nguyện linh hồn em Nguyễn Sinh sớm về miền cực lạc.


Chị Trần Thị Thanh Nguyên (Kiến Tường): Nhận được tin anh Nguyễn Sinh đã từ trần sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, em và gia đình xin gửi lời chia buồn đến chị Tám và các cháu .Nguyện cầu cho hương linh của anh Nguyễn Sinh sớm siêu thoát nơi miền cực lạc