Thứ Sáu 30-10-2015

 

CHIA BUỒN:

♥ Thầy Đoàn Văn Nhiêu (Bến Tranh): Nhận được tin buồn trễ Cụ bà Nguyễn Thị Kiên đã qua đời, thầy Nhiêu xin chia buồn cùng em Đỗ Văn Tám và Huỳnh Thị Kiều Nga.

Cầu nguyện linh hồn Cụ bà Kiên sớm siêu thoát.


♥ Thầy Đoàn Văn Nhiêu (Bến Tranh): Nhận được tin buồn trễ Cụ bà Nguyễn Thị Giỏi đã qua đời, thầy Nhiêu thành kính phân ưu cùng thầy Nguyễn Thanh Tùng và cô Võ Thị Dững.

Cầu nguyện linh hồn Cụ bà Giỏi sớm siêu thoát.