Đóng góp quỹ Gđ thkt

Chị Lê Thị Mãnh là cựu học sinh THKT,bạn học cùng lớp với Cô Ngọc Thủy đã gởi đóng góp vào quỹ 1.000.000 đ. Gđ THKT cám ơn và chúc chị luôn khỏe mạnh .
{Phong xẹp}