Tại sao lại đòi xóa bỏ Tết ta?

160211-tetbinhthan-mungbon-duonghoa-035_resize

Tết cổ truyền không có tội. Vấn đề là ở cách con người ăn Tết ngày càng “lầy” hơn thôi. Bao nhiêu đời nay, người Việt ăn Tết có gì xảy ra đâu. Chỉ có sau này “bỗng dưng” ngày càng thêm đổ đốn.

Không phải chỉ còn có người Hoa và người Việt mới còn ăn Tết cổ truyền. Nếu nói chính xác thì hai dân tộc này còn ăn Tết vào ngày đầu năm âm lịch. Còn thì hầu như dân tộc nào cũng có tết năm mới của họ.

Theo tôi, vấn đề mà cả xã hội người Việt ngày nay cần phải chung tâm góp trí là nghĩ coi làm thế nào để ăn Tết cổ truyền một cách hợp tình hợp lý nhất, vừa bảo đảm gìn giữ được một di sản văn hóa dân tộc, vừa phù hợp với thực tế hiện đại phát triển. Nói nôm na là nghĩ cách để ăn Tết chứ không phải tìm cách để xóa bỏ Tết!

Xin click vào đây để đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC