Cảm tạ

Thank you

Thank you


Thay mặt gia đình,Tôi Phan Thanh Luận và ông xã Phan An có lời cảm tạ quý Thầy Cô.các anh chị,các bạn gần xa đã đến tư gia viếng tang thân phụ của chúng tôi.Trong lúc tang gia có điều chi sơ sót xin niệm tình bỏ qua.Xin cảm ơn .
Phan Thanh Luận& Phan An ( Cựu hs THKT)