Thầy Phạm Doanh Môn chia buồn cùng gia đình thầy Nguyễn Tấn Trưởng

CHIA BUỒN

purple-flower-01

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
Thầy NGUYỄN TẤN TRƯỞNG là cựu giáo sư trường Trung học Công lập Kiến Tường đã từ trần lúc 16g30  ngày 13 -5-2016 tại nhà riêng ở tỉnh Tây Ninh,
Chúng em xin thành kính chia buồn cùng cô và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm vãng sanh về miền CỰC LẠC.
Học trò Phạm Doanh Môn