Đóng góp quỹ giúp cho bạn Đặng Ngọc Điệp

Chiều nay Phong xẹp tôi vừa nhận được $100 của Thầy cô TT Cali gởi về đóng góp quỹ,mục đích giúp đỡ bạn Đặng Ngọc Điệp. Phong tôi sẽ chuyển đến tận tay cho bạn Điệp qua nhóm đại diện gđ THKT tại Thị xã Kiến Tường.Thay mặt bạn Điệp,gđ THKT cám ơn tấm lòng của Thầy Cô TT Cali luôn có tình cảm về các học trò thân yêu.
(Phong xẹp)