Gia đình THKT ở Kiến Tường chia buồn cùng bạn Trần Ngọc Bách

purple-flower-01

CHIA BUỒN

Nhóm liên lạc cùng các anh chị em đồng môn THKT tại TX/Kiến Tường được tin cụ ông Nguyễn Lương Ngọ, thân phụ của chị Vân và là nhạc phụ của bạn Trần Ngọc Bách vừa từ trần. Chúng tôi chân thành chia buồn cùng hai bạn Bách-Vân. Cầu cho linh hồn cụ ông sớm về chốn an bính.