Thầy cô Phạm Doanh Môn chia buồn cùng bạn Trần Ngọc Bách

purple-flower-01

CHIA BUỒN

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn: Cụ ông Nguyễn Lương Ngọ là nhạc phụ của bạn Trần Ngọc Bách đã từ trần lúc 8 giờ 50 ngày 14-8-2016.

Xin chân thành chia buồn cùng vợ chồng em Trần Ngọc Bách và tang quyến.

Cầu xin hương linh cụ ông sớm về cõi vĩnh hằng.

PHẠM DOANH MÔN & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI