Thầy cô Đỗ Ngọc Trang – Bích Thủy chia buồn cùng bạn Trần Ngọc Bách

purple-flower-01

CHIA BUỒN:

Thầy cô thành thật phân ưu cùng hai em Trần Ngọc Bách – Nguyễn thị Thùy Vân trước đại tang của cụ tổ Nguyễn Lương Ngọ.  Nguyện xin linh hồn cụ an vui trong cõi vĩnh hằng.

Gia đình thầy cô Đỗ Ngọc Trang – Nguyễn Thị Bích Thủy