Happy Labor Day – Cày sâu cuốc bẫm nhé bạn tôi ơi!

caybua-2

Bữa nay thứ Hai đầu tiên của tháng 9 (ngày 5-9-2016), người Mỹ được nghỉ lễ mừng ngày Lao động (Labor Day).

Gọi là ngày Lao động, nhưng đây lại là một dịp cho người Mỹ phè cánh nhạn, vui chơi nhảy múa với một cuối tuần dài (long week-end). Họ có thể về quê hay đi chơi từ chiều tối thứ Sáu cho tới tận chiều tối thứ Hai mới phải về để sáng thứ Ba tiếp tục cày bừa.

Xin mời đọc bài

Happy Labor Day – Cày sâu cuốc bẫm nhé bạn tôi ơi!