Lời tạ lỗi

Điều kiện ắt có và đủ là ngày hôm nay phải có những cánh thiệp “CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO ” ,nhưng kính thưa quý Thầy Cô xin cho chúng em nợ lại tấm thiệp nầy 1 năm và chỉ một năm thôi.Thời gian qua vụ kiện thưa dành công bằng cho Thầy Nguyễn Hữu Hệ chưa có hồi kết,tụi em và các bạn Trường Marie Curie, THKM.TĐ phải chạy vạy nhiều nơi nhờ vã ,tuy nhiên sự việc còn thiếu chất xúc tác cho nên cứ 1,2,3,4 dậm châm tại chỗ.Cho dù thời gian có lâu,tụi em vẫn theo đuổi tới cùng .

Mặc dù thiếu những cánh thiệp,tụi em vẫn không quên chúc mừng trên trang web nầy.

(Gđ.THKT )