TIN BUỒN: Thân mẫu anh Mai Tấn Lập qua đời

Gia đình THKT vừa nhận được tin buồn: