Thầy cô Đỗ Ngọc Trang – Nguyễn Thị Bích Thủy chúc mừng Giáng sinh