Thay lời muốn nói…. nỗi niềm mùng Ba Tết

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

Bữa nay mùng Ba Tết, ngày thứ Hai (30-1-2017) đầu tiên trong năm mới Đinh Dậu mà 100 anh em nhà Lạc Long Quân và Âu Cơ vẫn còn được phè cánh nhạn, không phải đi cày sâu cuốc bẫm chi ráo. Hỗng lẽ là một điềm lành dự báo một năm mới an nhàn? (Con quỷ ma xó trong khe kẹt hồn tôi xì môi một cái thiệt dài từ Chợ Lớn tới Saigon: Sao hỗng dám nói là điềm vô công rồi nghề – ý nói là 7 nghề á!)
Xin mời đọc bài tại đây.