Happy Father’s Day 2017

Chuyện kể rằng:

Có một người nam và một người nữ là hai đồng tác giả của tác phẩm

mà họ ưng ý nhất trong cuộc đời mình.

Họ trìu mến gọi đó là “Con”.

Xin mời đọc bài.