Một câu hỏi đầu tuần cho riêng tôi

 

Liệu tôi có nên mất thời gian cho vụ cải tiến chữ viết Việt hỗm rày đang rần rần trên các thể loại truyền thông?

Tôi có thể trả lời ngay từ trường hợp của mình thôi: chung quanh còn quá nhiều chuyện bức xúc khác mà chúng ta cần quan tâm. Có thể chúng ta không giải quyết được, nhưng ít ra chúng ta cũng cần biết và trong chừng mực nào đó có thể nêu ý kiến của mình. Cho nên tôi cần tỉnh táo, tránh bị lôi kéo cho xao lãng hay bị dẫn dắt theo một ủ mưu nào đó.

Xin mời đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC