Đóng góp quỹ

Hôm nay nhóm TP.HCM nhận được 10.000.000 đồng của anh Trương văn Nghĩa và Chị Vân (Phu nhân Anh Nghĩa -Australia) gởi về đóng góp cho ngày họp mặt năm 2018,Anh chị là mạnh thường quân của Gđ.THKT ,hàng năm anh chị đều đóng góp cho ngày họp mặt .

Chi Lê Thị Mãnh(Australia) là cựu học sinh học cùng NK với Cô Ngọc Thủy  cũng gởi vế 1.000.000 đông ( 500 .000 đồng sử dụng chung cho quỹ,500.000 đồng lì xì Thầy Nguyễn Hữu Hệ,) nhân dịp nầy Gđ.THKT cũng đã xuất quỹ gởi Thầy 1.000.000 đồng.

GĐ.THKT trân trọng cám ơn Anh Chị Trương Văn Nghĩa,Chị Lê Thị Mãnh đã có tấm lòng mến yêu ngôi trường ngày xưa,tình cảm luôn ở trong tấm lòng của Anh ,Chị