Chúc mừng sinh nhật Cô Đỗ Thi Bảy.

GĐ.THKT xin Chúc mừng ngày sinh nhật của Cô giáo Đỗ Thi Bảy.

Chúc sức khỏe  Cô và gia đình HẠNH PHÚC.

gđ.thkt