Người xưa và nay: 52 năm

 

Thầy Nguyễn Văn Hòa ngày 11-3-2018 đã chụp được tấm ảnh quá tuyệt vời. Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, vừa là đồng nghiệp vừa là phu nhân của thầy, đứng chỉ vào ảnh chụp cô thời còn là nữ sinh THKT chụp trước cổng trường hồi năm 1966 được in trên background họp mặt THKT Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 60 năm Trung học Kiến Tường (1958-2018). 52 năm đã trôi qua. Hồi đó cô đang học lớp Đệ Tam.

Năm 1966: Cô Ngọc Thủy là nữ sinh Đệ Tam đứng trước cổng trường (thứ 3 từ phải qua).

Năm 2018: Cô Ngọc Thủy là cựu giáo chức THKT về dự họp mặt.