Đóng góp quỹ GĐ.THKT

Xin thông báo,tính đến ngày hôm nay Phong đã nhận được sự đóng góp của quý Thầy Cô và các bạn THKT như sau :
-Thầy Dương Đệ : $500
-Thầy Trang+ Cô Thủy : $500
-Cô Trần Thị Trị : $200
-Cô Huỳnh Mai : 5.000.000 đ.
-Bạn Võ thị Hoa ( Sương) : 5 chiếc xe đạp hiệu Martin
-Bạn Huỳnh thị Hiền : 1 chiếc xe đạp hiệu Martin
Mặc dù việc đưa lên trang webside có trể,tuy nhiên khi nhận được tiền thì có post ngay lên Facebook cho mọi người biết,có gì sơ xuất xin quý Thầy Cô niệm tình bỏ qua ,do công việc cuối năm bộn bề,lo khởi động cho việc họp mặt năm 2019 ( năm nay nhóm Sài Gòn thiếu mất 1 tay nên hơi đuối).
Gđ.THKT kính chúc sức khỏe quý Thầy Cô,các anh chị,các bạn,các em sang năm mới van sự đều OK .
Gđ.THKT