Thời gian

 

Không thể níu giữ Giao thừa lại

Tôi buông tay cho Mùng Một đi qua

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ

Đời con người là những phút giao mùa

 

Thời gian quét đi hầu như tất cả

Để lại trong ta chỉ một chữ tình

Bởi tình yêu hơn 50 sắc thái

Thiếu thiện lành, đời ta sẽ linh đinh

 

Tết đến, Tết đi, rồi Tết lại đến…

Đời vô thường ngộ sắc sắc không không

Biết buông bỏ mới chính là cội phúc

Đạo ta theo mới đích thực là đường

 

Lễ đầu năm tôi hái lộc Lời Chúa

Sống có cho đi mới nhận được về sau

Tôi cho em cả linh hồn thể xác

Cứ xài đi dù da có hơi nhàu…

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Mùng Một Tết Kỷ Hợi, 5-2-2019)