Đi làm ngày Tết… trên lịch

 

Tết Kỷ Hợi 2019 này khởi đầu từ ngày đầu tuần tới giữa tuần, nên những người Việt ở Mỹ còn đang đi làm vẫn phải đi làm bình thường. Các lễ hội ở những nơi có cộng đồng người Việt đông thường cũng phải đôn lên cuối tuần trước Tết hay hoãn lại vào cuối tuần sau Tết. Các chùa chiền cũng có những phiên cúng Tết linh hoạt như vậy.

Một mâm cúng Tết Kỷ Hợi 2019 nhìn vào là biết của Việt kiều ở Mỹ. (Từ FB).

Xin mời đọc bài tại đây.

PHẠM HỒNG PHƯỚC