Quyết toán thu chi Họp mặt THKT Xuân Kỷ Hợi 2019

QUYẾT TOÁN THU CHI HỌP MẶT THKT XUÂN KỶ HỢI 2019

+ Phần thực hiện của Nhóm đại diện THKT ở Kiến Tường,
(phần thống kê và quyết toán do các cựu học sinh Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Hiếu và Trần Thị Hên thực hiện).

Có gì thắc mắc, kính xin quý vị liên lạc với 3 bạn này.

 THU: CHI

Còn phần thu chi của Nhóm đại diện THKT ở Saigon đang được hai bạn Nguyễn Thanh Phong và Trần Ngọc Bách thực hiện.

Chân thành cảm ơn tất cả quý Thầy Cô, quý khách mời và các bạn học sinh THKT các niên khóa đã chung tay góp sức duy trì truyền thống và mối dây liên kết THKT.