THÀNH KÍNH CHIA BUỒN cùng gia đình chị Quang Trịnh Hảo

Gia đình THKT vừa nhận được tin buồn: ông QUANG KÝ đã từ trần lúc 12g10 ngày 15-12-2019 (nhằm ngày 20-11 năm Kỷ Hợi). Thọ 98 tuổi. Ông là thân phụ của chị Quang Trịnh Hảo, cựu học sinh THKT (NK 1967); bạn Quang Minh; và nhạc phụ của bạn Trần Kim Sính.

Linh cữu quàn tại nhà riêng ở TX Kiến Tường. Lễ động quan lúc 11g ngày 18-12-2019. An táng tại đất nhà ở Phường 2, Thị xã Kiến Tường.

Gia đình THKT thành kính chia buồn cùng chị Quang Trịnh Hảo và gia đình. Nguyện cầu hương linh cụ Quang Ký sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

THKT