Ngày của đệ tứ trong Tứ Khoái nhân gian

Liên Hiệp Quốc cũng phải công nhận…

Ngày 19-11-2020 năm thứ 8 thế giới tổ chức Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới – World Toilet Day.

“Đi nặng” là một trong Tứ Khoái của con người theo quan niệm từ ngàn xưa, gồm ăn, ngủ, tình tính tang (ái ân) và ì í i (đại tiện).

Từ điển Bách khoa Wikipedia cho biết: Ngày Nhà vệ sinh Thế giới (World Toilet Day, WTD) là một ngày lễ quốc tế chính thức của Liên Hiệp Quốc vào ngày 19-11 hàng năm nhằm truyền cảm hứng cho hành động giải quyết cuộc khủng hoảng vệ sinh toàn cầu. Trên toàn thế giới 7,8 tỷ dân mà có tới 4,2 tỷ người sống mà không có “hệ thống vệ sinh được quản lý an toàn” (safely managed sanitation) và khoảng 673 triệu người phải “làm chuyện đó” ngoài đồng (open defecation). Mục tiêu Phát triển Bền vững 6 (Sustainable Development Goal 6) do Đại hồi đồng LHQ đưa ra năm 2015 nhằm “bảo đảm sự sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người”. [4] Đặc biệt, mục tiêu 6.2 là “chấm dứt tình trạng đại tiện lộ liễu và cung cấp tiếp cận với hệ thống vệ sinh và việc giữ vệ sinh” (End open defecation and provide access to sanitation and hygiene). Khi Báo cáo các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2020 (Sustainable Development Goals Report 2020) được công bố, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cho biết: “Hiện nay, Mục tiêu Phát triển Bền vững 6 đang đi chệch hướng” và nó “đang cản trở tiến bộ trong Chương trình Nghị sự 2030, việc thực hiện các quyền con người và thành tựu vì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới “.

Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới được LHQ duy trì để thông báo, thu hút và truyền cảm hứng cho mọi người hành động để đạt được mục tiêu này. Đại hội đồng LHQ tuyên bố Ngày Nhà vệ sinh Thế giới là ngày chính thức của LHQ vào năm 2013, sau khi Singapore đưa ra dự thảo nghị quyết về nó. Trước đó, Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới đã được Tổ chức Nhà Vệ sinh Thế giới – World Toilet Organization (một tổ chức phi chính phủ NGO có trụ sở tại Singapore) tiến hành không chính thức vào năm 2001.

P.H.P.