Phân ưu: Cô Trần Thị Nẫm từ trần

Gia đình THKT xin được báo tin buồn: cô Trần Thị Nẫm, sinh ngày 28-2-1949, đã từ trần lúc 19g20ph ngày 11-7-2021 (nhằm ngày 2-6 năm Tân Sửu) tại thị xã Kiến Tường, sau một thời gian dài lâm bạo bệnh, thọ 73 tuổi. Cô là cựu học sinh THKT niên khóa 1960 và là phu nhân của thầy Trương Văn Bé, Tổng giám thị Trung học Công lập Kiến Tường. Cô là chị của bạn Trần Văn Kiêm Tài, cựu học sinh THKT.

Linh cữu quàn tại nhà riêng tại thị xã Kiến Tường.

Thầy trò THKT xin chân thành chia buồn cùng thầy Trương Văn Bé cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh cô Trần Thị Nẫm sớm về cõi vĩnh hằng.

GIA ĐÌNH THKT

Ảnh cô Trần Thị Nẫm và thầy Trương Văn Bé tại cuộc họp mặt Gia đình THKT ở Kiến Tường tháng 6-2010.