Happy Father’s Day – Ngày của những ông già tía

Hôm nay 19-6-2022 là Ngày của Cha – Father’s Day (Chủ nhật thứ ba của tháng 6). A Phủ xin chúc mừng các ông bố, đặc biệt là bố bỉm sữa. Cầu chúc các ông già tía – cha của người ta luôn bình an, may mắn, sung sức và thành công để luôn làm tròn thiên chức của mình.

(Nguồn thiệp từ Internet. Thanks.)

A Phủ thích tấm thiệp này. Ông bố phải luôn là Superman – Siêu nhân đối với các con và cho các con của mình.

A Phủ cả đời tâm niệm: hạnh phúc tối thượng của ông già tía là được nhìn thấy các con mình hạnh phúc. Các con, chứ không phải cô hàng xóm, mới chính là những người mà ông già tía sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình, cho chúng. A Phủ chỉ vui khi các con cười, đau lòng khi các con chù ụ. Làm được gì là tự nguyện làm cho con, không nề hà, so đo, tính toán. Hạnh phúc vì còn có thể chăm lo cho các con mình. A Phủ biết ơn và tri ân mọi người đã giúp A Phủ chăm lo tốt hơn cho các con mình. God bless you all!

Happy Father’s Day 2022.

A.P.